VII CASAL TECNOLĂ’GIC D'ESTIU!!

Tecnotrack, obrint camins a la tecnologia

Que diuen de nosaltres: 

http://www.creaandco.cat/amb-la-ciencia-si-que-es-juga/

Aquesta tardor Espl@i Virtu@al inicia una nova etapa amb la reconversió en l’associació Tecnotrack. L’entitat, que és en procés de completar la seva constitució legal, es fixa, com un dels objectius, la promoció del coneixement tecnològic; ajudar a empènyer i desvetllar les vocacions tecnològiques; promoure i difondre els projectes tecnològics dels associats i contribuir a l’extensió del concepte Maker entre aquests.

L’entitat, tot just acabada de crear, compta amb un capital humà inicial d’unes vint famílies que s’han implicat en la missió de treballar per generar aquests espais de capacitació tecnològica entre els joves i adolescents. De fet, Tecnotrack, naix recollint el testimoni i experiència de Màrius Plana i de l’Espl@i Virtu@l que ha complert amb aquestes funcions entre el públic de les etapes infantils a Neàpolis. Ara es busca donar major cobertura de serveis amb programes formatius, de recerca i activitats tècniques-científiques sobre el segment de públic juvenil.

La idea de la nova entitat, que té la seu social a l’Agència Pública d’Innovació Local, és preparar activitats a la carta en funció de projectes i necessitats expressades des de les famílies associades. L’associació anirà cercant les complicitats entre els diversos agents, com el col·legi d’enginyers, la UPC, la mateixa Agencia Publica d’Innovació, professionals i educadors. En funció d’aquestes necessitats es donarà cobertura en el format més adequat: taller, activitat o tutoria, per dur a terme les propostes. Formen part també dels objectius de Tecnotrack  afavorir la capacitació en un ampli espectre d’eines tecnològiques i promocionar l’extensió del coneixement dels llenguatges de programació.

BENVINGUTS A LA NOSTRA PLANA WEB

Voleu saber de nosaltres, els notres estatuts diuen: 

Els fins de l’associació són:

 1. Promoure el coneixement tecnològic entre les i els joves.
 2. Promoure les competències genèriques associades a la realització de projectes com el treball en equip, els llenguatges necessaris associats a la tecnologia, la gestió del temps,...
 3. Promoure les capacitats diverses en l’ús de les eines tecnològiques
 4. Sensibilitzar i donar suport a les vocacions tecnològiques.
 5. Promocionar i ajudar a la viabilitat dels projectes tecnològics dels associats
 6. Promocionar el coneixement de la programació com a llenguatge de comunicació per entendre els nous paradigmes tecnològics.
 7. Apoderar en trobar solucions pràctiques “concepte maker” amb la utilització de les millors tècniques disponibles (MTD)

 Per aconseguir les seves finalitats, l’associació pot realitzar les següents activitats i serveis: 

 1. Programes formatius i de lleure interns o externs
 2. Programes d’assessorament i de recerca
 3. Programes de difusió i de captació de recursos
 4. Participar en jornades, conferències o activitats assimilables

  En queda exclòs tot ànim de lucre.